www.jikky.fi-verkkosivusto

Potilaat, asiakkaat ja läheiset
Terveyskeskus
Lääkärin- ja hoitajanvastaanotot
Yhteystiedot ja toimipisteet
Ajanvaraus
Hoitajien vastaanotto
Reseptien uusinta
Tutkimustulosten tiedustelu
Erikoislääkäripalvelut
Hoitotarvikejakelu
Kuulonhuolto
Tupakoinnin lopettaminen
Diabetestietoa
Maksut
Vastaanottopalveluiden asiakasraati
Laboratorio
Röntgen
Yhteystiedot
Potilasohjeet
Fysioterapia
Yhteystiedot
Ryhmätoiminta
Fysioterapeutin akuuttivastaanotot
Apuvälinepalvelu
Akuutti- ja kuntoutusyksiköt
Veteraanikuntoutus
Akuutti- ja kuntoutusyksiköt
Yhteystiedot
Kun tulet potilaaksi
Asiakasmaksut
Fysioterapia ja apuvälinepalvelut
Kotiutustiimi
Vierailuajat
Mielenterveys-ja päihdeyksikkö
Yhteystiedot
Mielenterveystyön avopalvelut
Päihdetyö
Kansallinen potilastiedon arkisto
Terveyden edistäminen
Terveyskeskusten ruokalat
Perhekeskus
Neuvolat
Perhekeskuksen sivukartta
Ehkäisy/Perhesuunnitteluneuvola
Äitiysneuvola
Lastenneuvola
Neuvolan perhetyö
Aikuisten neuvolapalvelut
Yhteystiedot
Työttömien terveydenhoitaja
Diabeteksen ehkäisy ja hoito
Rokotukset
Seulonnat / papa ja mammografia
Tupakoinnin lopettaminen
Omahoitopisteet
Lapsiperheiden kotipalvelu
Yhteystiedot
Perheneuvola, psykologi- ja terapiapalvelut
Yhteystiedot
Puheterapia
Toimintaterapia
Perheneuvola
Psykologipalvelut
Ryhmät ja vertaistukitoiminta
Kouluterveydenhuolto
Yhteystiedot
Koululaisen hyvinvointi
Oppilashuolto
Koululaisten tapaturmat
Opiskeluterveydenhuolto
Yhteystiedot
Opiskelijan hyvinvointi
Sairaanhoito
Mielenterveys
Rokotukset
Seksuaaliterveys
Suun terveydenhuolto
Lapsiperheiden käyttäjäneuvosto
Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin lapsiperhepalvelut
Muut
Ikääntyneille
Omahoito ja terveyden edistäminen
Ravitsemus
Liikunta
Muisti
Suun terveys
Kohtuus kaikessa
Ennaltaehkäisevät palvelut
Ikäpysäkki- terveysneuvontaa
Neuvontapalvelut
Päivätoiminta
Muistineuvolatoiminta
Hyvinvointipäivät 75-vuotiaille
KuntoInssi voima-ja tasapainoryhmä
Korjausavustukset
Taloudellinen tuki
Edunvalvonta
Ikäihmisille suunnatut ryhmät
Asiakasohjaus
Asiakasohjausyksikkö
Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta
Omaishoidontuki
Hakeminen ja yhteystiedot
Päätös omaishoidontuesta
Omaishoidontuen maksuluokat
Omaishoidon lakisääteinen vapaa
Omaishoidontuen kriteerit
Kotiin tarjottavat palvelut
Asiakasohjausyksikkö
Kotihoidon hallinto ja yhteystiedot
Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot
Kotiutustiimien yhteystiedot
Yöhoitopartio
Kotihoidon asiakas
Kotihoitoon hakeminen
Kotihoidon arviointijakso
Hoito- ja palvelusuunnitelma
Kotihoidon prosessit
Kirjaaminen kotihoidossa
Kotihoidon sisällöt
Kotihoidon palveluseteli
Kotihoidon maksut
Kotihoidon kriteerit
Tukipalvelut
Tukipalveluiden kriteerit
Ateriapalvelut
Kuljetuspalvelut
Päivätoiminta
Turvapuhelin
Kuulonhuolto
Tukipalveluiden maksut
Yksityiset tukipalvelut
Asumispalvelut
Asumispalveluyksiköiden yhteystiedot
Asumispalveluiden hallinto yhteystiedot
SAS toiminta
Kuntien yleiset asumispalvelut
Vuorohoitopalvelut
Palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen
Laitoshoito
Palvelusetelillä hankittavat asumispalvelut
Asumispalveluiden maksut
Asukkaaksi tulo - muistilista
Asumispalveluiden kriteerit
Veteraanien palvelut
Projektit
Ensio-projekti
Kaste-Hanke: Ikälain pilotointi
Yhteistyö
Odotusajat
Omavalvontasuunnitelmat
Työterveyshuolto
Työterveyspalvelut
Työterveyshuollon sisältö
Työnantajat
Työntekijät
Maatalousyrittäjät
Yrittäjät
Palveluhinnasto 2018
Työterveyshuoltotiimi
Toimipisteet ja yhteystiedot
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Jurva
Työterveyteen liittyviä linkkejä
Suun terveydenhuolto
Hammashoitolat
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Jurva
Päivystys
Hinnasto
Suun terveyden edistäminen
Hampaiden pesu
Proteesien puhdistaminen
Odottava perhe
Tapaturmat
Tupakointi
Nuuska
Lävistykset
Kuiva suu
Hallinto ja rekrytointi
Eläinlääkärit ja terveystarkastajat
Sivukartta
Ajankohtaista
Eläinlääkärit
Terveystarkastajat
Valvontasuunnitelma ja taksa
Asumisterveys
Asunnontarkastus
Kosteusvaurio ja home
Ilmanvaihto
Yleinen hygienia
Muut asumisterveyteen vaikuttavat asiat
Puun pienpoltto
Elintarvikkeet
Ajankohtaista
Alkutuotannon hygienia
Elintarvikehuoneisto
Elintarvikkeista annettavat tiedot
Omavalvonta
Oiva
Ruokamyrkytysepäily
Eläinsuojelu
Haaskat
Talousvesi
Valvonta
Talousvettä toimittavat laitokset
Pohjavesi
Kaivovesi
Linkkejä
Tupakka
Nikotiinivalmisteet
Terveydensuojelulain mukaan ilmoitettava toiminta
Kauneudenhoito
Uimavesi
Uimarannat
Talviuinti
Uima-altaat
Yleisötilaisuus
Lomakkeet
Kurikan sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Perhetyö
Lastensuojeluilmoitus
Perhehoito-opas
Isyys-, huolto- ja tapaamisasiat sekä lapsen elatusasiat
Lapsiperheiden kotipalvelu
Yhteystiedot
Tukiperhe-asiat
Työllisyyden hoidon palvelut
Toimeentulotuki
Toimeentulotukihakemus
Kuntouttava työtoiminta
Vammaispalvelu
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
Henkilökohtaisen avun palveluseteli
Kehitysvammahuolto
Vammaispalveluun liittyvät oppaat, hankkeet ja ohjelmat
Päihdehuolto
Mielenterveyspalvelut
Asumispalvelu Punainen Tupa
Talous- ja velkaneuvonta
Sosiaalipalveluiden asiakasraati
Sosiaalitoimen asiakkaan oikeudet
Sosiaaliasiamies
Edistä terveyttäsi!
Lapset ja lapsiperheet
Koululaiset, opiskelijat, nuoret
Aikuiset, työikäiset
Ikäihmiset
Potilas- ja omaisjärjestöt
Ryhmätoiminta
Terveyden edistämisen hankkeet ja työryhmät
Yhteystiedot
Hankkeet JIK-kuntayhtymässä
Potilaan ja asiakkaan oikeudet
Potilasasiamies
Potilasvahingot
Sosiaaliasiamies
Tietosuojavastaava
Muistutuksen teko
Muistutuksen lähetysosoitteet
Valitusosoite
Kantelu
Potilastietojen käyttö ja luovuttaminen
Lähetysosoitteet lomakkeille
Potilastietojen korjaaminen ja tarkastaminen
Tietosuoja
Hoitotakuu
Omaisuuden korvausvaatimus
Hakemus maksun poistamiseen
Valinnanvapaus
Asiakasnäkökulman toteutuminen
Ammattilaiset ja opiskelijat
Meille töihin
Avoimet virat ja toimet
Sijaisuudet
Opiskelijat
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
Lääketieteen opiskelijat
Opiskelijaohjauksen laatukysely
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Rekrytointivastaavien yhteystiedot
JIK-kunnat
Hallinto ja päätöksenteko
Toimielimet
Tilaajalautakunta
Yhtymäkokous
Tarkastuslautakunta
Johtokunta
Johtokunnan delegointipäätökset
Yksilöjaosto
Johtoryhmät
Johtoryhmän yhteystiedot
Esityslistat ja pöytäkirjat
Hallinto
Taloushallinto
Yhteystiedot
Henkilöstöhallinto
Yhteystiedot
Tietohallinto
Yhteystiedot
Kirjaamo
Yhteystiedot
Tiedotus
Raportit ja tavoitteet
Säännöt ja ohjeet
Kilpailutus ja hankinnat
Avoimet tarjouspyynnöt
Yhteystiedot
Rekisteriselosteet
Rekisteriselosteet
Tietojärjestelmäselosteet
Aloitteet
Ilmoitukset ja tiedoksi annettavat päätökset
Sidonnaisuusrekisteri
Yhteystiedot
Jalasjärven terveysaseman ja perhekeskuksen puhelinnumerot
Ilmajoen terveyskeskuksen ja perhekeskuksen puhelinnumerot
Kurikan terveyskeskuksen ja perhekeskuksen puhelinnumerot
Jurvan terveysaseman puhelinnumerot
Johtoryhmä
Laskutusosoite
Sähköinen asiointi
Hyvis- sähköinen asiointi
Hyvis-palvelut
Ohjeita kansalaiselle
Omakanta
Suostumus ja kiellot
Kirjautuminen ja turvallisuus
Tietojen näkyminen Omakannassa
Ohjeita reseptin uusimispyyntöön
Alaikäisen puolesta asiointi
Verkkokoulu

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä