Potilaan ja asiakkaan oikeudet

Potilaiden ja asiakkaiden oikeuksia turvataan laeissa. Laeissa määritellään mm. oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja asiakkaita tulee kohdella. Potilailla ja asiakkailla on aina oikeus saada asianmukaista ja laadukasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua.

Tältä sivustolta löydät tärkeää tietoa mm. potilastietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta sekä potilastietojen korjaamisesta ja tarkastamisesta. Lisäksi sivustolta löytyy tietoa esimerkiksi potilasasiamiehestä, sosiaaliaisamiehestä ja tietosuojavastaavasta.
JIK ky tarjoaa alan opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön harjoitteluun.
Potilaalla on oikeus kieltää opiskelijan läsnäolo hoitotilanteessa.