Palvelut eri ikäryhmille

Suun terveydenhuollossa on 15 hammaslääkärin virkaa. Jokaisessa kunnassa työskentelee myös suuhygienistejä. Hammashoitajia on yhteensä 21. Henkilökuntamme on osaavaa ja ammattitaitoista.


Ensimmäistä lasta odottavat perheet voivat varata ajan hammashoitolaan ilmaiseen hoidon tarpeen arviointiin, kotihoidon ohjaukseen ja ravintoneuvontaan.


Alle kouluikäiset lapset kutsutaan yksivuotiaana hammashoitolaan. Käynnillä määritellään jatkossa noudatettava yksilöllinen tarkastusväli. Suuhygienistit tarkastavat viisivuotiaat, jolloin arvioidaan oikomishoidon tarve varhaisoikomishoidon linjausten mukaisesti.


Koululaisten tarkastukset suoritamme koko ikäluokan käsittävinä 1.-, 3.- ja 5.- ja 8.-luokkalaisille. Yksilöllisesti kutsumme koululaisia tarpeen mukaan myös muilta koululuokilta.


Toisen asteen opiskelijoilla on kotipaikastaan riippumatta mahdollisuus varata aika hoidon tarpeen arviointiin suuhygienistin vastaanotolle kerran opiskeluaikanaan.


Suun terveydenhuolto osallistuu omalta osaltaan siihen, että ikäihmisten ja pitkäaikaispotilaiden suun hoito on riittävällä tasolla elämänlaadun säilyttämiseksi. Huolehdimme myös hoitohenkilökunnan kouluttamisesta sekä osallistumme muuhunkin terveyden edistämistyöhön resurssiemme puitteissa.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä