Valintaoikeus perusterveydenhuollossa

Jo aiemmin asiakkaalla tai potilaalla on ollut oikeus valita, mitä oman kunnan tai kuntayhtymän terveysasemaa hän käyttää. Vuoden 2014 alussa valintaoikeus laajenee siten, että asiakas tai potilas voi valita käyttämänsä terveysaseman myös oman kunnan tai kuntayhtymän ulkopuolelta. Periaatteessa valittavana ovat koko Suomen julkisen terveydenhuollon yksiköt.

Terveysaseman vaihto JIK ky:n sisällä ja hoitavan lääkärin valinta

JIK ky:ssä on käytössä terveydenhuoltolain vähimmäismääräystä laajempi valinnanvapaus. JIK-alueella vakituisesti asuvilla on – niin halutessaan – oikeus hakeutua hoitoon myös oman asuinkuntansa ulkopuolella olevaan toimipisteeseen: Jalasjärven, Ilmajoen tai Kurikan terveyskeskukseen tai Jurvan terveysasemalle. JIK ky:n alueella vakituisesti asuvat henkilöt voivat siis valita käyttämänsä terveyskeskuksen JIK ky:n piiristä joustavasti ilman kuntarajoja. Kirjallista ennakkoilmoitusta toimipisteen valinnasta JIK-alueen sisällä ei siis tarvita.


Omalla terveysasemalla on mahdollisuus valita hoitava lääkäri silloin, kun valinta on terveysaseman toiminnan kannalta järjestettävissä.

Terveysaseman vaihto JIK-alueen rajan yli - Valintaan liittyviä käytännön ohjeita

 • Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota asiakas käyttää tällä hetkellä, että sille terveysasemalle, jota hän aikoo käyttää jatkossa. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti. Sitä ei voi kuitenkaan lähettää sähköisesti, koska lomake on allekirjoitettava.
Lomake, jolla terveysaseman vaihdosta voi ilmoittaa (docx-muodossa)
Lomake, jolla terveysaseman vaihdosta voi ilmoittaa (pdf-muodossa)
 • Hoito siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta 
 • Terveysasemaa voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä vaihdosta


 • Ihmisellä voi olla valittuna kerrallaan vain yksi terveysasema

 • Lapset eivät siirry automaattisesti toisen terveysaseman käyttäjiksi vanhemman mukana. Jokaisesta lapsesta tulee täyttää oma vaihtoilmoitus, mikäli heidän terveydenhoitopaikkaansa halutaan muuttaa.
 • Matkakustannukset korvataan terveysaseman vaihdosta huolimatta vain lähimmälle, omalle terveysasemalle matkustamisen mukaan.


Mitä vaihdetaan, kun vaihdetaan terveysasemaa

Valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena, eli sisältää mm.
 • lääkärinvastaanoton ja muun sairaanhoidon
 • terveysneuvonnan ja terveystarkastukset
 • seulonnat
 • suun terveydenhuollon
 • lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian
 • laboratorio- ja röntgenpalvelut
 • neuvolapalvelut

Mitä EI vaihdeta terveysaseman vaihdon yhteydessä

Valinta ei koske

 • kouluterveydenhuoltoa
 • opiskeluterveydenhuoltoa
 • pitkäaikaista laitoshoitoa
 • kotisairaanhoitoa
 • työterveyshuoltoa


JIK ky:n terveyskeskusten yhteystiedot


Jalasjärven terveysasema
Koskitie 4, 61600 JALASJÄRVI
p. 06 4585 101 (Ajanvaraus)
Fax 06 4585 199 HUOM. Hammashoitola sijaitsee osoitteessa Mäntylammintie 4, 61600 Jalasjärvi.

Ilmajoen terveyskeskus
Pappilantie 2, 60800 Ilmajoki
p. 06 4585 201 (Ajanvaraus)
Fax 06 458 5299

Kurikan terveyskeskus
Mäkitie 47, 61300 KURIKKA
p. 06 4585 301 (Ajanvaraus)
Fax 06 4585 399

Jurvan terveysasema
Sairaalatie 3, 66300 Jurva
p. 06 4585 311
Fax 06 4585 398

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus

Myös erikoissairaanhoidon yksikkö on vuoden 2014 alusta lukien mahdollista valita aiempaa vapaammin. Erikoissairaanhoidon yksikön on aiemmin voinut valita sairaanhoitopiirien muodostaman erityisvastuualueen sisältä ja vuodesta 2014 alkaen on mahdollista tehdä valinta koko Suomen yksiköistä.

Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan lääkärin tai hammaslääkärin lähete. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.


Valtion rajat ylittävä terveydenhuollon toimipisteen valinta

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysministeriön esitteestä

Tietoa valinnanvapaudesta terveydenhuollossa


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä