Potilaan_asiakkaan_oikeudet

Potilaan ja asiakkaan oikeudet JIK ky:ssä

Potilaan ja asiakkaan oikeuksiin liittyviä tietoja, lomakkeita ja linkkejä löytyy sivun vasemmassa laidassa olevan valikon sivuilta.


Ajankohtaista potilaan ja asiakkaan oikeuksista

12.1.2018 8.57

JIK ky:ssä on kehitetty toimintaa syksyn aikana asiakaspalautteen pohjalta

JIK ky:ssä järjestettiin palautteenannon tehoviikko kesäkuussa viikolla 24. Tehoviikon tarkoituksena oli kannustaa jokaista asiakasta antamaan käynnin jälkeen palautetta JIK ky:n toiminnasta.

 

Palautteenannon tehoviikosta ilmoitettiin mainoksilla, joita löytyi JIK ky:n yksiköiden seiniltä. Palautetta asiakkaat pystyivät antamaan sähköisesti osoitteessa www.jikky.fi/palaute palautejärjestelmä Qpro:n kautta tai kirjallisesti täyttämällä palautelomakkeen käyntinsä yhteydessä. Mainoksesta löytyi myös QR-koodi, josta asiakas pääsi suoraan älypuhelimellaan täyttämään palautelomakkeen. Viikon aikana palautetta annettiin peräti 956 kappaletta.

 

Pääosin palautteet olivat positiivisia ja JIK ky:n kokonaisarviointi oli luokkaa 4,7 (max. 5). Kehittämistoiveita nostettiin esiin seuraavilta osa-alueilta: asiakkaan kuunteleminen ja mielipiteen huomioiminen, tiedotus, ohjaus ja neuvonta sekä sähköisen asioinnin ja ajanvarauksen sujuvuus.

 

JIK ky:ssä on syksyn 2017 aikana pyritty kehittämään toimintaa palautteiden pohjalta. Jokaisessa yksikössä on panostettu asiakkaiden hyvään palveluun. Yksiköissä on lisätty tiedottamista ja esimerkiksi nettisivuilta löytyviä osastojen puhelinnumeroita on muokattu selkeämmiksi. Soittoaikoihin on tehty syksyn aikana tarkennuksia. Hoidontarpeen arvioinnin ohjeistusta on kehitetty, jotta puhelut pysyisivät lyhyinä ja kaikkien asiakkaiden puhelut pääsisivät läpi. Myös sähköisiä palveluja on kehitetty. Tietoa epäkohdista, kuten tiloihin tai ruokaan liittyen on viety eteenpäin talonmiehille ja keittiölle.

 

JIK ky:ssä halutaan jatkossakin kehittää asiakas- ja potilaskokemuksia. JIK ky kehottaa jokaista asiakasta antamaan palautetta. Palautetta voi antaa suoraan henkilökunnalle, asiakaspalautelaitteiden välityksellä, joita löytyy Ilmajoen, Kurikan ja Jalasjärven lääkärinvastaanotoilta (neljäs laite kiertää tällä hetkellä hammashoitoloissa), paperilomakkeilla tai sähköisesti osoitteessa www.jikky.fi/palaute. Kevään aikana on tarkoitus järjestää myös palautteenannon tehoviikko. JIK ky:ssä on mahdollista ilmoittaa myös haitta- tai vaaratapahtumasta, mikäli hoidossa on tapahtunut haitta- tai vaaratilanne.


Palaa otsikoihinPotilaan oikeuksista luet lisää oppaasta potilaan oikeudet.


E-reseptiin liittyvistä potilaan oikeuksista tietoa löytyy KanTa-sivustolta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä