Oppilaat ovat vakuutettuna opetussuunnitelman mukaisessa  opetuksessa kouluaikana ja koulumatkoilla.


Tapaturman sattuessa 


Koulutapaturmissa ensimmäinen paikalle osunut koulun henkilökuntaan kuuluva arvioi ensiavun tarpeen, ilmoittaa tapahtuneesta oppilaan huoltajalle ja tekee tarvittaessa koulutapaturmailmoituksen. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu oppilaan turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu oppilaan hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Kouluterveydenhoitaja ei ole aina paikalla tai tavoitettavissa.Terveyskeskuksessa

terveyskeskuksessa tehdään mahdollinen jatkohoitoarvio.  Lääkärin hoitoa vaatineista tapaturmista lääkäri tekee vakuutusyhtiölle ns. E-lausunnon, joka toimitetaan suoraan terveyskeskuksesta koulutoimistoon tai vakuutusyhtiölle. Yksityislääkärikäynnistä tai muusta hoidosta tai tutkimuksista yksityispuolella tapaturman yhteydessä neuvotellaan hoitavan terveyskeskuslääkärin kanssa.

 

Tapaturmasta aiheutuneet kustannukset

  • poliklinikkamaksut, 
  • sairaalan hoitopäivämaksut, 
  • matkalaskut 

huoltajat maksavat ensin itse ja toimittavat maksetut laskut/kuitit joko koulun kansliaan tai suoraan koulutoimistoon. Jos tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi oppilas tarvitsee koulukuljetuksen, koulutoimisto hoitaa kuljetusjärjestelyt koulutoimistoon toimitetun lääkärintodistuksen perusteella.

 

Esinevahingot, mm. silmälasit

Tapaturman yhteydessä rikkoutuneista silmälaseista, kuulokojeista yms. korvataan korjaus- tai jälleenhankkimiskustannukset. Silmälasit  mahdollisesti korvataan, jos ne on hankittu  2 kk:n kuluessa tapaturman sattumisesta. Vakuutus ei korvaa rikkoutuneita vaatteita.

 

Lisätietoja tapaturma-asioissa antavat paikkakuntien koulutoimistot.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä