Ikaantyneille

Ikaantyneille

Ikääntyneiden neuvonta ja palveluohjaus

p. 044 790 2446


Tervetuloa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ikääntyneiden sivustolle.

 

Toivottavasti löydät etsimäsi tiedon näiltä sivuilta, joita pyrimme kehittämään mahdollisimman neuvoviksi ja kattaviksi.

Huom! Tekstiä saat näillä kaikilla sivuilla muutettua suuremmaksi klikkaamalla hiirellä sivun oikeassa ylälaidassa olevaa vihreää lehteä, jonka sisällä lukee A+


Ajankohtaista ikääntyneiden palveluissa

26.4.2018 10.54

Asiakasohjausyksikkö aloittaa JIK ky:ssä toimintansa 2.5.2018

Asiakasohjausyksikön toiminnan tavoit­teena on edistää ikääntyvien hyvinvointia ja tukea itsenäistä kotona asumista koko JIK-alueella. Asiakasohjausyksiköstä saa keskitetysti yhdestä puhelinnumerosta tietoa julki­sista, yksityisistä ja kolmannen sektorin palveluista. Asiakasohjausyksikön palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Asiakasohjausyksikön palvelut ovat maksuttomia.


woman-3188744_1920


ASIAKASOHJAUSYKSIKÖN PALVELUJA OVAT:

• Yleinen hyvinvointia edistävä ohjaus ja neuvonta

• Eri palveluista ja etuuksista tiedot­taminen sekä palveluohjaus

• Opastaminen palveluiden ja etuuksien hakemiseen

• Ikääntyneiden palvelutarpeen selvit­täminen ja palvelukokonaisuuden suun­nittelu

• Palveluiden, palveluseteleiden ja tukipalveluiden myöntäminen sekä päätösten tekeminen

• Ikääntyneiden omaishoidontukeen liit­tyvät asiat

• Kuntouttavan lyhytaikaishoidon järjestelyt

• Ikääntyneiden palveluasumisen hake­musten käsittely

• 75-vuotiaiden hyvinvointipäivien järjestäminen

• Fysioterapeutin palvelut kotona asumisen arvioinnin ja toteutuksen tukena

• Turvapuhelinpalveluiden tai muun turvateknologian järjestelyt 


NEUVONTAA JA PALVELUOHJAUSTA PUHELINNUMEROSTA

044 790 2446

MA- PE KLO 9-11 JA 12–15 VÄLISENÄ AIKANA

Käyntiosoite: Palvelukeskus Kotokartano, Könnintie 34 60800 Ilmajoki

 


Palaa otsikoihinKirsikkapuut
"Ikä on kuin kirsikkapuu. Keväällä nautimme kukkien loistosta ja syksymmällä makeista marjoista".

Ikääntyneille-osion sivukartta


Omahoito ja terveyden edistäminen
Ravitsemus
Liikunta
Muisti
Suun terveys
Kohtuus kaikessa
Ennaltaehkäisevät palvelut
Aikuisten neuvolapalvelut
Neuvontapalvelut
Päivätoiminta
Muistineuvolatoiminta
Yhteystiedot
Hyvinvointipäivät 75-vuotiaille
KuntoInssi voima-ja tasapainoryhmä
Korjausavustukset
Kuntien korjausavustusneuvojat
Taloudellinen tuki
Edunvalvonta
Ikäihmisille suunnatut ryhmät
Asiakasohjaus
Asiakasohjausyksikkö
Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta
Omaishoidontuki
Hakeminen ja yhteystiedot
Päätös omaishoidontuesta
Omaishoidontuen maksuluokat
Omaishoidon lakisääteinen vapaa
Omaishoidontuen kriteerit
Kotiin tarjottavat palvelut
Asiakasohjausyksikkö
Kotihoidon hallinto ja yhteystiedot
Kotihoidon tiimit ja yhteystiedot
Kotihoitotiimien yhteystiedot
Kotihoidon päivystyksen yhteystiedot
Kotiutustiimien yhteystiedot
Yöhoitopartio
Kotihoidon asiakas
Kotihoitoon hakeminen
Hakemus
Lapsiperheiden kotipalvelu
Kotihoidon arviointijakso
Hoito- ja palvelusuunnitelma
Kotihoidon prosessit
Kirjaaminen kotihoidossa
Kotihoidon sisällöt
Kotihoidon palveluseteli
Kotihoidon maksut
Toimistosihteerien yhteystiedot
Kotihoidon kriteerit
Tukipalvelut
Tukipalveluiden kriteerit
Ateriapalvelut
Lounasruokailupaikat
Ateriapalvelun peruutuksen yhteystiedot
Kuljetuspalvelut
Päivätoiminta
Yhteystiedot
Turvapuhelin
Kuulonhuolto
Tukipalveluiden maksut
Yksityiset tukipalvelut
Asumispalvelut
Asumispalveluyksiköiden yhteystiedot
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Jurva
Yksityiset palveluntuottajat
Asumispalveluiden hallinto yhteystiedot
SAS toiminta
Kuntien yleiset asumispalvelut
Vuorohoitopalvelut
Palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen
Laitoshoito
Palvelusetelillä hankittavat asumispalvelut
Asumispalveluiden maksut
Toimistosihteerien yhteystiedot
Asukkaaksi tulo - muistilista
Asumispalveluiden kriteerit
Veteraanien palvelut
Projektit
Ensio-projekti
Kouluttaminen ja luennot
Yhteystiedot
Kaste-Hanke: Ikälain pilotointi
Yhteistyö
Odotusajat
Omavalvontasuunnitelmat

Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013.

Lain (25§) mukaan:

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja poliisin palveluksessa olevan tulee tehdä viipymättä ilmoitus (vaitiolovelvollisuus ei sido) sosiaalihuollon viranomaiselle, jos hän työssään kohtaa iäkkään henkilön, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoivapalveluiden vastuuyksiköissä ko. ilmoituksia vastaanottavat kotihoidon avopalveluohjaajat (puh. arkisin klo 8-15).


Kirjallisia ilmoituksia ottaa vastaan ikääntyneiden palvelujohtaja.

 


Linkki ilmoituksen tekemisen yhteys- ja lisätietoihin

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä