hammashoito

Suun terveydenhuolto

Vastaamme jäsenkuntiemme asukkaiden suun ja hampaiston hoidosta. Painotamme ennaltaehkäisevää otetta ja kotihoidon toteutumista riittävällä tasolla, jotta suun ja hampaiden terveys säilyisi läpi elämän. Suun terveydenhuollossa on 15 hammaslääkärin virkaa. Jokaisessa kunnassa työskentelee myös suuhygienistejä. Hammashoitajia on yhteensä 21. Toimintamme perustuu moniammatillisuuteen.

Arvioimme hoidon tarpeen pääasiassa puhelimessa ajanvarauksen yhteydessä. Kiireelliseen hoitoon pääsee yleensä saman päivän aikana tai viimeistään kolmen päivän sisällä. Kiireetöntä hoitoa voi joutua odottamaan ja se toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Jäsenkuntien ulkopuolinen henkilö voi päästä hoitoon kiireellisessä tapauksessa tai jos hän on opiskelija tai hänellä on maksusitoumus. Kaikilta yli 18-vuotiailta perimme asetuksen mukaiset asiakasmaksut, joista ei saa KELA-korvausta. Yksityishammaslääkärin antamasta hammashoidosta koko väestöllä on mahdollisuus saada KELA-korvausta. Katso lisätietoa Kelan sivuilta.


Ajanvarauksen yhteystiedot löydät täältä.


Tekstiviestimuistutus

Tekstiviestimuistutus on tarjoamamme lisäpalvelu, joka ei poista asiakkaan velvollisuutta huolehtia varatuista vastaanottoajoistaan.