perhekeskus

Perhekeskus

Miten meihin saa yhteyden?

  • Neuvolan terveydenhoitajat tavoittaa puhelinaikoina klo 12-13. Katso tarkemmin yhteystiedoista jotka löytyvät linkeistä. Voit jättää muina aikoina soittopyynnön tekstiviestinä työntekijöille.

                       Ehkäisy/perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajat

                       Äitiysneuvolan terveydenhoitajat

                       Lastenneuvolan terveydenhoitajat

                       Aikuisten neuvolat ja työttömien terveydenhoitaja

                       Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat

  • Perhekeskuksen vastaanottosihteerit tavoittaa ma- pe pääosin klo 8-15. He  antavat osin aikoja ja jättävät soittopyyntöjä, jos tavoittelet tiettyä henkilöä.

                       Neuvolan perhetyö                                                                                                               

´                      Lapsiperheiden kotipalvelu                 


Mitä perhekeskuksessa tehdään?

JIK ky:n jokaisessa kunnassa toimii Perhekeskus, jonka toimintamalli perustuu monialaiseen yhteistyöhön. Perhekeskuksessa asiakkaan/ perheen on mahdollista saada kokonaisvaltaista palvelua, kun myös erityistyöntekijöiden palvelut ovat osana peruspalvelua.


Perhekeskuksissa toimii monialainen tiimi

Tiimin monipuolinen ammattitaito on käytettävissä
perheenne tarpeiden mukaisesti. Tiimiin kuuluvat terveydenhoitajat, lääkäri, psykologi,perheneuvolan työntekijät, puheterapeutti, perhetyöntekijä ja perheohjaaja.

Perhekeskustoiminnalla pyritään edistämään koko perheen hyvinvointia luomalla tilaa äitiydelle,
isyydelle ja vanhemmuuden taitojen vahvistamiselle. Taustalla on ajatus, että tukemalla vanhemmuutta voidaan turvata hyvää lapsuutta.


Lasten kuntoutustyöryhmät toimivat myös perhekeskuksissa

Kuntoutustyöryhmä on terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja esikoulun yhteistyöryhmä, joka toimii

  • lasten kuntoutukseen ja yhteistyöhön liittyvissä asioissa
       
  • vanhempien luvalla lapsikohtaisten tuentarpeiden suunnittelussa
       
  • kuntoutustyöryhmän esite vanhemmille liitteenä