ikaantyville

Ikääntyvien palvelut

Ikääntyneiden neuvonta ja asiakasohjaus
p. 044 790 2446

Tervetuloa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ikääntyneiden palvelusivustolle. Toivottavasti löydät etsimäsi tiedon, pyrimme kehittämään sivut mahdollisimman neuvoviksi ja kattaviksi.


Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus  iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Lain (25§) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja poliisin palveluksessa olevan tulee tehdä viipymättä ilmoitus (vaitiolovelvollisuus ei sido) sosiaalihuollon viranomaiselle, jos hän työssään kohtaa iäkkään henkilön, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ikääntyneiden palveluissa ko. ilmoituksia vastaanottavat asiakasohjaajat (puh. 044-7902446 arkisin klo 9-11 ja 12-15).

Kirjallisia ilmoituksia ottaa vastaan ikääntyneiden palvelujohtaja.