Ajankohtaista

Ajankohtaista ympäristöterveyden palveluissa

29.11.2018

Pohjaveden pinnat alhaalla: Talousvesikaivojen vesitilannetta seurattava

Suomen ympäristökeskus tiedottaa; pohjaveden pinnat alhaalla, yksittäisissä kaivoissa vesi voi kevääseen mennessä loppua.

Tiedote 23.11.2018 (Syke)

Lounais- , Länsi- ja Keski-Suomessa on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta, koska kuivuusjakso jatkuu yhä eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen talvea. Pohjavedenpinnat ovat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen alhaalla.


Vastuut ja varautuminen

Kiinteistön ja yksityisen kaivon omistaja

 • Seuraa kaivon vesitilannetta (veden riittävyys ja laatu).
 • Ryhtyy ajoissa säästämään vettä.
 • Tutustuu ymparisto.fi/kaivot -infopakettiin

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että kiinteistöllä on riittävästi puhdasta talousvettä käytettävissä.

Vesiosuuskunta

 • Vesiosuuskuntien, jotka saavat vetensä omasta kaivosta, kannattaa noudattaa samoja ohjeita kuin yksityisten kaivojen omistajienkin.
 • Vesiosuuskunnat, jotka ostavat vetensä, saavat tilanteesta tietoa veden toimittajalta.
 • Varautuu tarvittaessa toimenpiteisiin sekä huolehtii varautumissuunnitelman ajantasaisuudesta
 • Seuraa pohjavesiennusteita verkossa: ymparisto.fi/pohjavedenpinnankorkeus

Vesihuoltolaitos

 • Seuraa omien vedenottamoiden tilannetta (veden riittävyys ja laatu).
 • Seuraa vesitilanne- ja pohjavesiennusteita verkossa: ymparisto.fi/vesitilanne, ymparisto.fi/pohjavedenpinnankorkeus
 • Varautuu tarvittaessa toimenpiteisiin sekä huolehtii varautumissuunnitelman ajantasaisuudesta.
 • Tiedottaa asiakkaita tarvittaessa vedensäästötoimista.

Vesihuoltolaitos huolehtii vedenotosta, talousveden jakelusta, jäteveden viemäröinnistä ja puhdistuksessa. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä on runsaat 90 % ja viemäriverkostojen piirissä noin 85 % Suomen talouksista. Vesilaitosten jakamasta vedestä 65 % on pohjavettä ja tekopohjavettä.

Kunta

Kunnan tehtävä on ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Vakavassa häiriötilanteessa kuten poikkeuksellisen kuivuuden aikana kunta voi ryhtyä itse toimenpiteisiin esimerkiksi järjestämällä tilapäistä varavedenjakelua ja peseytymismahdollisuuksia. Kuntien tulee olla selvillä myös kiinteistökohtaisen vesihuollon tilanteesta ja toimintavarmuudesta alueellaan.

Lisää: Vesihuolto ja pohjavedet (Maa- ja metsätalousministeriö)Palaa otsikoihin