elaimet

Eläinlääkärit ja terveystarkastajat

Ympäristöterveyspalveluiden yksikkö

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveyspalveluiden yksikön toimialueeseen kuuluvat Ilmajoen kunta sekä Kurikan kaupunki. Yksikön palveluksessa on terveysvalvonnan johtaja, kuusi kunnaneläinlääkäriä ja neljä terveystarkastajaa.


Yleinen terveysvalvonta

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Terveysvalvonnan tavoitteena on turvata kuntalaisille turvalliset elintarvikkeet, puhdas talous- ja uimavesi sekä asuntojen ja julkisten kokoontumis- ja oleskelutilojen terveyttä vaarantamattomat olosuhteet. JIK ky:n terveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat seuraavat vastuualueet:

 • Asumisterveys
     
 • Elintarvikkeet
     
 • Talousvesi
     
 • Terveydensuojelu
     
 • Tupakka ja nikotiinivalmisteet
 • Uimavedet

Terveystarkastajien toimipiste sijaitsee Ilmajoella osoitteessa Asematie 5 (Valtion virastotalo).

Valvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla ja ohjaamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, käyttämällä hallinnollisia pakkokeinoja, antamalla lausuntoja ja varautumalla erityistilanteisiin. Valvontaviranomaisen on seurattava, että toimija myös poistaa valvonnassa havaitut epäkohdat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kuntayhtymä perii valvontakohteilta johtokunnan hyväksymän taksan mukaiset valvontamaksut.

Ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelma 2018 (pdf)

Ympäristöterveyspalveluiden maksutaksa 2018 (pdf)


Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollon tavoitteena on tarjota kuntalaisille tuotanto- ja lemmikkieläinten sairauden- ja terveydenhoidon palvelut sekä eläinlääkäripäivystys. Viranomaisvalvonnasta eläinlääkintähuoltoon kuuluu eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonta.