akuutti

Akuutti- ja kuntoutusyksiköt

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä toimivat akuuttiyksiköt Ilmajoella ja Kurikassa. Koko JIK -alueen yhteinen kuntoutusyksikkö toimii Jalasjärvellä.

Akuuttiyksiköissä hoidamme lääkärin vastaanotoilta, ensiavusta ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita. Hoitojaksot akuuttiyksiköissä ovat pääsääntöisesti lyhyitä, joten jatkohoidon suunnittelu aloitetaan heti potilaan tultua yksikköön. Vastaava sairaanhoitaja tai kotiutushoitaja käy keskustelemassa potilaan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä omaisiin ja /tai häntä hoitaneeseen yksikköön kartoittaakseen tilannetta ja sopiakseen kotiutukseen liittyvistä asioista.

Kuntoutusyksiköissä suurin osa potilaista on erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia polvi-, lonkka- ja aivohalvauspotilaita. Kuntoutusyksikön hoitajat ja fysioterapeutit sekä lääkäri tekevät yhteistyötä suunnittelemalla potilaille henkilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat. Tavoitteena olisi turvata ja ylläpitää ikääntyneen korkein mahdollinen toimintataso sairauksista ja vammoista huolimatta ja siten kohentaa hänen omatoimisuutta ja elämänlaatua!

 
Henkilökuntamme toimintaa ohjaavat arvot:

 • Hoitomme lähtökohtana on ihmisarvojen kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus
      
 • Hoidamme potilaita kokonaisvaltaisesti
     
 • Potilaat saavat saman tasoista hoitoa riippumatta sosiaalisista ja henkilökohtaisista seikoista
   
 • Tarjoamme potilaille mahdollisimman turvallisen ympäristön
      
 • Hoitomme perustuu perhekeskeisyyteen
      
 • Kannustamme potilaita omatoimisuuteen ja kuntoutumiseen
   
 • Turvaamme hoidon jatkuvuuden

Yhteystiedot löydät täältä.