Palaute_banneri2
Tätä kuvaa klikkaamalla pääset antamaan palautetta. Huom! Lomake on pitkä, mutta voit täyttää vain ne kohdat, jotka koet tarpeelliseksi.
!

Haittatapahtuma_banneri
Tätä kuvaa klikkaamalla pääset HaiPro-järjestelmän lomakkeelle, jolla voit ilmoittaa, jos koet, että hoidossasi on tapahtunut haitta- tai vaaratilanne.Lisätietoja palautejärjestelmästä 

JIK ky:ssä on käytössä asiakkaille ja potilaille tarkoitettu palautejärjestelmä, jolla voi antaa myös laatuarviointia tietylle yksikölle suoraan.


Laatuarviointi on viisiportainen: 

  • 5=täysin samaa mieltä
  • ...
  • 1= täysin eri mieltä
  • 0= ei koske minua.


Kysymyksiä on kaikkiaan 18, ja ne koskevat mm. tiedonsaantia, kohtelua, mielipiteen huomioonottamista, palvelun toteutusta ja hyödyllisyyttä. Lisäksi voi tehdä ehdotuksia palvelun laadun kohentamiseksi tai antaa suoraa sanallista palautetta.


Annetusta palautteesta menee tieto ko. yksikön vastaavalle esimiehelle. Mikäli palautteen antaja on kertonut yhteystietonsa, saa hän asiaansa vastauksen kohtuullisessa ajassa. Asiattomia palautteita ei käsitellä.


Palautelomake on helppo täyttää.


Anna rohkeasti palautetta, olet tärkeässä asemassa auttaaksesi meitä huomioimaan asiakaslähtöisyyden entistä laajemmin kaikessa palvelussamme!


Palautejärjestelmä aukeaa myös tästä linkistä


Huom! Voit täyttää halutessasi vain pelkät vapaan tekstin kentät, jotka löytyvät sivun alaosasta.

Lisätietoja HaiPro-järjestelmästä, jolla voit ilmoittaa hoidossa sattuneesta haitta- tai vaaratapahtumasta

HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. Ilmoitukset haitta- ja vaaratapahtumista ohjautuvat JIK ky:n potilasasiamiehelle. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, ja ne käsitellään luottamuksellisesti.


Pääset ilmoittamaan haitta- tai vaaratapahtuman tästä linkistä.


Vaihtoehtoiset tavat antaa palautetta

Kirjallista palautetta voi lähettää myös osoitteeseen JIK ky / Kirjaamo, Linjatie 55a, 61300 KURIKKA tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@jikky.fi. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt palautteet käsitellään ja välitetään eteenpäin samojen periaatteiden mukaisesti kuin verkkopalautteetkin.


Muistutukset, valitukset, kantelut


We welcome your feedback

We care about your opinion on the care, service and treatment you have received at JIK Joint Municipal Authority for Basic Services (JIK ky)

Klick hereVi mottar gärna Er respons

Vi värdesätter din åsikt om vård, service och behandlingen som du får vid JIK Joint Municipal Authority for Basic Services (JIK ky)

Klick härPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä