Toimielimet

Liikelaitoskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta, joka vastaa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä.