Aloitteet

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä liikelaitoskuntayhtymälle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa.

Pyydämme toimittamaan aloitteet kirjaamoon.

Käsittelemme aloitteet hallintosäännön mukaisesti.

Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme antamaan palaute-linkin kautta.